fbpx

Get Appointment

  • kristin_dahlberg@hotmail.com
  • +(123)-45- 7890

Om Ouii

image

Om Ouii Ledarskap

Bra arbetsplatser definieras av deras ledare. Ouii Ledarskap vill tillsammans med sina mentorer bidra till ett hållbart ledarskap som skapar sunda arbetsplatser med välmående medarbetare. Vi vill inte att det ska vara dyrt att utvecklas till en trygg ledare och tror att mentorskapet är den genväg som på ett innovativt och prisvärt sätt skapar morgondagens ledare.
Ouii Ledarskap grundades av Kristin Dahlberg. Hon insåg efter över tio år som ledare i den digitala branschen hur viktigt det var med rätt stöd för nya chefer. En av erfarenheterna hon fick under åren i ett litet men snabbväxande företag, var att det inte alltid fanns budget att skicka nytillsatta chefer till de ledarskapsutbildningar som erbjöds. Däremot har hon själv haft ett flertal mentorer under hennes yrkeskarriär och även föreslagit sina medarbetare att ha detsamma för att få utvecklas på ett naturligt, hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Hennes positiva erfarenheter av att ha tillgång till stödjande och erfarna ledare, både för sig själv och nära personer runt henne fick henne att starta Ouii Ledarskap. Vi finns för närvarande enbart i Stockholmsområdet men vill växa och bli en resurs för hela landets nytillsatta chefer.

Nya chefer kan bli bra ledare – med rätt stödVärdet av att dela med sig kunskap ska inte underskattas. Det är där utveckling och stabilitet tar sin början. Gör dina nya chefer till ledare tillsammans med Ouii Ledarskap.


Vår vision

Ouii Ledarskap vill tillsammans med sina mentorer bidra till ett hållbart och effektivt ledarskap och sunda arbetsplatser samt att på så sätt skapa ringar på vattnet till en välmående samhälle.

Våra kärnvärden

Passion - De bästa ledarna är de som lyckas väcka passion hos sina medarbetare. Har du passion för det du jobbar med, gör du ett bra jobb och har kul på köpet.

Hållbarhet - I vår digitaliserade värld där allt sker i en snabb takt, är det lätt att passion övergår till stress om man inte arbetar hållbart.

Kommunikation - Ju tydligare kommunikationen är, desto färre missförstånd.

Kontakta oss